ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN GIAO DỊCH GAMEBANK

Được cập nhật: 17-01-2017 15:34:36

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN GIAO DỊCH GAMEBANK

 

Kề từ 18/01/2017, tất cả các cá nhân, tổ chức đăng ký tài khoản Gamebank khi sử dụng dịch vụ chuyển tiền giao dịch do Gamebank cung cấp bắt buộc phải đọc và cam kết theo các điều khoản được công bố này.

 

I. CÁC ĐỊNH NGHĨA

 

Dịch vụ chuyển tiền giao dịch: là một dịch vụ do Gamebank cung cấp cho người dùng đăng ký tài khoản trên website gamebank.vn. Người dùng sử dụng dịch vụ này để thanh toán các giao dịch, mua bán sản phẩm , dịch vụ do người dùng tự chịu trách nhiệm.

-         Tài khoản nhận tiền: là tài khoản của người bán sản phẩm/dịch vụ

-         Tài khoản thanh toán: là tài khoản của người mua sản phẩm/dịch vụ

-         Giá trị giao dịch: là số tiền người mua thanh toán cho người bán

-         Phí giao dịch: là phí Gamebank thu mặc định từ phía người mua

-         Số tiền tạm giữ: là giá trị thanh toán khi mua/bán sản phẩm/ dịch vụ do Gamebank tiến hành tạm giữ trước khi nhận được xác nhận hoàn thành giao dịch của người mua

-         GBC: giá trị sử dụng trên hệ thống Gambebank. 1 GBC = 1VNĐ

-        Hoạt động thanh toán trung gian: Gamebank cộng và trừ theo đúng quy trình sử dụng dịch vụ về giá trị giao dịch, phí giao dịch

-        Hoàn trả: Gamebank hoàn trả giá trị giao dịch và phí giao dịch vào tài khoản người mua trên hệ thống khi nhận được yêu cầu hủy của người bán

-         Thời gian hoàn trả: Ngay khi gửi yêu cầu

-        Tự hủy giao dịch: Hệ thống Gamebank sẽ hủy giao dịch nếu tài khoản người bán không xác nhận Chấp nhận giao dịch sau 7 ngày tính từ khi yêu cầu giao dịch được khởi tạo. Giá trị giao dịch và phí giao dịch được hoàn trả cho tài khoản người mua.

 

II. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

 

A. Các điều kiện để Gamebank chấp nhận thực hiện dịch vụ chuyển tiền giao dịch

 

-       Tài khoản đăng ký thành viên Gamebank sử dụng dịch vụ phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân gồm số điện thoại, cmnd, địa chỉ thường trú trung thực. Gamebank chỉ chấp nhận thành viên sử dụng dịch vụ chuyển tiền giao dịch khi các nội dung được xác minh.

-       Giá trị giao dịch tối thiểu: Gamebank chấp nhận thực hiện dịch vụ chuyển tiền giao dịch với giá trị tối thiểu: 10.000 GBC, và tối đa: 2.000.000 GBC

-        Mức phí giao dịch: 2% giá trị giao dịch và phí tối thiểu là 20.000 GBC/giao dịch

 

 

B. Cam kết dành cho người sử dụng.

 

Tôi là cá nhân/tổ chức đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ trên hệ thống website gamebank.vn (Được gọi chung là người dùng/user)

Tôi hiểu rõ và chấp nhận các cam kết và quy định sau:

-         Tôi hiểu rõ các định nghĩa của Gamebank về dịch vụ chuyển tiền giao dịch.

-        Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nước CHXHCN Việt Nam về sản phẩm/dịch vụ cung cấp, mua bán, giao dịch. Gamebank chỉ cung cấp giải pháp thanh toán trung gian và không chịu trách nhiệm bất cứ hình thức nào về chất lượng, quy cách, mẫu mã, tính hợp pháp của sản phẩm/dịch vụ.

-        Tôi cam kết toàn bộ thông tin cá nhân: số điện thoại, cmnd, địa chỉ thường trú là chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin này.

-         Tôi tự chịu trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh về giá trị, chuyển giao hàng hóa, chất lượng, mẫu mã. Gamebank chỉ chịu trách nhiệm thanh toán trung gian chính xác giá trị do tôi cung cấp.

-         Tôi đồng ý để Gamebank tạm giữ, tạm khóa giá trị giao dịch và phí giao dịch trong thời gian tiến hành xác nhận giữa người bán và người mua. Thời gian có thể kéo dài vô thời hạn trong trường hợp hai bên không có được thỏa thuận cuối cùng.

-         Tôi hiểu rõ Gamebank không chịu trách nhiệm xử lý khiếu kiện khiếu nại trong trường hợp lừa đảo hoặc nhận sản phẩm/dịch vụ không đúng với giá trị thanh toán. Mọi trường hợp khiếu kiện khiếu nại do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phụ trách.

-         Tôi hiểu rõ Gamebank có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong các trường hợp bảo vệ quyền lợi chính đáng của các tổ chức các nhân

-          Tôi cam kết phối hợp Gamebank và cơ quan chức năng có thẩm quyền trong trường hợp cần xác minh điều tra giải quyết khiếu kiện khiếu nại; xác minh trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

 

C.      Cam kết từ nhà cung cấp dịch vụ

 

-          Nhà cung cấp dịch vụ là Gamebank – tổ chức pháp nhân thuộc sở hữu của Công ty TNHH TMDT GamePay.

-          Gamebank cam kết thanh toán chính xác giá trị giao dịch, thu chính xác giá trị và phí giao dịch, không có phát sinh

-         Gamebank cam kết hoàn trả chính xác giá trị giao dịch khi nhận được thông tin hủy giao dịch. Thời gian hoàn trả: Ngay lập tức kể từ khi nhận được lệnh hủy

-          Gamebank cam kết bảo mật và lưu trữ thông tin cá nhân/tổ chức theo quy định của Luật Thương mại điện tử.

 

D.      Điều khoản thi hành

 

-           Cam kết có giá trị pháp lý là văn bản giao kết thương mại của Gamebank và người sử dụng

-           Cam kết được công bố tại

+ Trang chủ Gamebank

+ Trang dịch vụ chuyển tiền giao dịch

+ Trang đăng ký tài khoản Gamebank

-          Gamebank có quyền chỉnh sửa cam kết cho phù hợp với các quy định của nhà nước Việt Nam khi có văn bản, Nghị định, Hướng dẫn mới về thương mại điện tử.

-         Việc “Đăng ký Tài khoản Gamebank” và sử dụng dịch vụ “Chuyển tiền giao dịch” được hiểu là đã đọc, đồng ý với cam kết này cũng như các quy định của pháp luật nước CHXHCN Việt Nam về giao dịch dân sự mua bán, thanh toán thương mại điện tử.

 

Trân trọng!
Gamebank 

 

 

 


Các tin khác: