Cach 1 truong hop 1

Được cập nhật: 23-12-2013 17:00:17

-          Trường hợp 1: người mua đến được Gamebank:

+ Người  bán online:  yahoo/ gmail/ facebook/ skype cung cấp id và pass của account cần bán cho Gamebank, Gamebank sẽ cho bên mua kiểm tra account. (xem danh sách các kênh hỗ trợ của Gamebank tại đây: )

+ Account đúng Gamebank sẽ lấy các thông tin cá nhân của người mua: chứng minh thư, số điện thoại, mail mới để thay đổi thông tin sang cho người mua (hướng dẫn thay đổi tại đây: http://hotro1.zing.vn/dich-vu-thay-doi-so-giay-to-online/guidedetail_0_541_0_9944.html?tfolder=1)

+Thay đổi thông tin xong người bán cung cấp pass game cấp 2, pass rương, đồ, câu hỏi bảo mật…(các thông tin bảo mật còn lại của game) cho Gamebank, Gamebank sẽ cung cấp cho người mua xác thực và thay đổi.

+Giao dịch hoàn tất người bán sẽ nhận tiền qua tài khoản Gamebank hoặc tài khoản ngân hàng của mình.

 


Các tin khác: