gamebank gear gamebank đang ký tích hợp GB

Thông Báo

Để ngăn chặn và truy quét các đối tượng này, Gamebank đưa ra một số quy định mới áp dụng từ ngày 10/02/2017, nội dung như sau:

Bảng giá, bảng phí dịch vụ

Được cập nhật: 13-02-2017 11:37:05

Gamebank thông báo giá sản phẩm, chiết khấu thẻ và phí dịch vụ.

 

1. Bảng phí các dịch vụ và giao dịch game

 

 

2. Bảng tỷ lệ thu mua mã thẻ (Card Charging)
 

   

 

3. Bảng giá Steam Wallet Code

 

    

 

4. Bảng giá thẻ Mycard

 

 

5. Bảng giá thẻ Battle.net

 

 

6. Bảng tỷ lệ chiết khấu mua mã thẻ trực tuyến:

  

  

 

7. Bảng chiết khấu nạp topup điện thoai, game.

 

 

8. Bảng giá phí vận chuyển nội thành của Gear Gamebank

 

phí ship gear

 

Lưu ý: Tỷ lệ chiết khấu, phí dịch vụ và giá các sản phẩm có thể thay đổi tuỳ theo yêu cầu của đổi tác cung cấp.

 

Trân trọng!
Gamebank - Hỗ trợ giao dịch game an toàn


Các tin khác: