Phương thức thanh toán mới qua QR Code (Momo & Bank) - Tự động 24/7 - Mức phí chỉ 8% -  Tích hợp API