Thời gian bắt đầu nghỉ Tết từ chiều ngày 29/12/2018 (Chiều thứ 7) đến hết ngày 01/01/2019 (Thứ Ba).