Từ 9h ngày 02/08/2019, Gamebank mở thêm phương thức nạp tiền tự động vào tài khoản Gamebank