Gamebank xin thông báo lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 như sau: Từ ngày 31/08/2019 đến hết ngày 02/09/2019