Từ 9h ngày 04/07/2019, Gamebank giảm 1% phí nạp đổi thẻ Viettel, Mobi áp dụng với tất cả khách hàng!